Ogromne podziękowania dla Zakładu Produkcji Pościeli “Świt” Izabela Wintoniak, za dostarczenie nam koców dla naszych podopiecznych.